مفاهیم پایه در طراحی فضا

گزارش خطا

كتاب «مفاهیم پایه در طراحی فضا» ادامه سری کتابهای ما در مورد طراحی است. این كتاب بر روی یكی از اجزای كلیدی معماری که عبارت است از پدیده فضا، مستقل از كاركردهای مشخص و حوزههای تخصصی [نظیر معماری منظر طراحی شهری، معماری داخلی و …]  تمرکز دارد. همچنین به عنوان یك مقدمه مهم، این كتاب در مورد حسهای مختلفی كه افراد بشر به كار میگیرند تا محیط اطراف خویش را ادراك كنند، بحث مینماید. همچنین چگونگی پردازش محرکهای حسی و ارزشگذاریهای مبتنی بر تجربیات شخصی [نیز در این کتاب مورد بحث و بررسی قرار میگیرد].

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : اولریخ اكسنر، دتریش پرسل
مترجم : شادی عزیزی، صفورا اولنج
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 120,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 120 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

کتاب حاضر، بر روی طیفی از فضاهای متنوع با گونه بندی متفاوت فضایی و مؤلفه های نسبی آنها  نیز تمرکز دارد. اصول پایه ای که لازمه طراحی انواع فضاها می باشد، در فصل «پارامترهای طراحی فضایی» تشریح میگردد و در ادامه در فصل «عناصر و ابزار طراحی فضایی» به کمک روش های طراحی شخصی و مثال های واقعی، عینیت مییابند. نویسنده امیدوار است تا زمینه درک عمیق تری از ویژگی های مشخص فضاها را ایجاد نموده و همچنین روش هایی ارائه نماید که در آن طراحان بتوانند از پیامدهای روش های انتخابی خویش آگاه گردند.

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات