درباره ما

ایدۀ وب‌سایت آرکوما از ابتدای سال 1394 به منظور پوشش دادن تمام رویدادهای پیرامون معماری معاصر ایران (یکصد سال اخیر) شکل گرفت و پس از وقفه‌ای دو ساله از تابستان سال 1396 بصورتی جدی عملیاتی شد. طراحی برخی سرویس‌های متعدد این وب‌سایت توسط تیم طراحی نرم‌افزار اینترنتی این مجموعه صورت گرفته و همچنان در حال طراحی و پیاده‌سازی سرویس‌های جدید مورد نظر است. آرکوما قصد دارد تا در آینده‌ای نزدیک به دانشنامۀ معماری ایران تبدیل گردد.