فرهنگ‌نامه ی معماری ايران در مراجع فارسی (1)

گزارش خطا

کتاب حاضر جلد اول از مجموعه انتشارات دانشنامه تاریخ معماری ایرانشهر با عنوان فرهنگ‌نامه معماری ایران در مراجع فارسی است که به اصطلاحات و مفاهیم اختصاص دارد. در این فرهنگ‌نامه به منظور دسترسی آسان به منابع پیشین و سامان‌دهی دوباره و عرضه آثار مورد نیاز محققان تاریخ معماری و شهرسازی، به شناسایی و گزینش مدخلهای مرتبط با معماری و شهرسازی از میان هزاران مدخل در کتابهای مرجع فارسی پرداخته شده است. مراجع مذکور شامل کتاب‌های عمومی لغت فارسی (مانند لغت‌نامۀ دهخدا، فرهنگ فارسی معین و فرهنگ بزرگ سخن)، دانشنامه‌های عمومی فارسی (مانند دایرةالمعارف فارسی مصاحب، دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و دانشنامۀ جهان اسلام) و دانشنامه‌های تخصصی فارسی (مانند گنجنامه: فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران) است که بر مبنای نگرش دانشنامۀ ایرانشهر به معماری و شهر و تاریخ معماری طی پژوهشی دو ساله، مدخل‌های مربوط به معماری و شهرسازی ایرانشهر از میان آنها برگزیده و در کنار هم آورده‌ شده است. در این فرهنگ‌نامه نه‌تنها آثار تاریخ معماری و شهر، بلکه آثار از میان ‌رفته؛ پدیدآورندگان (حامیان و بانیان، معماران، ...)؛ اصناف مربوط به معماری؛ اصطلاحات معماری؛ اصطلاحات فقهی و حقوق ذیربط؛ واژگان مربوط به مدیریت آثار معماری، افعال و مصادر ذیربط؛ مثل‌ها و کنایه‌هایی را که مدلول آنها مکانی واقعی یا تصوری باشد نیز در زمرۀ مداخل آورده شده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 170,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 288 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات