اردبيل بقعه ی شيخ صفی

گزارش خطا

اين كتاب بخشی از كتاب بناهای يادبود هنر معماری ايرانی تأليف فردريش‌ زاره است كه به شرح و توصيف بقعۀ شيخ‌صفی در اردبيل اختصاص دارد. اين بقعه از نظر هنری و تاريخی از جالب‌توجه‌ترين بناهای يادبود ايران دورۀ اسلامی است؛ مكاني كه با يادآوری بنيانگذاران جنبش‌های مذهبی و سياسی، كه اين سرزمين را پس از قرنها سكون دوباره به سمت قدرت و شكوه هدايت كرده‌اند، پيوند خورده ‌است. نگارنده پس از ارائه خلاصه‌ای دربارۀ گزارش‌های تاريخی در ارتباط با مسجد شيخ‌صفی بر اساس منابع موجود به توصيف اين بنای يادبود و سپس ديگر بناهای اردبيل از جمله مسجد جامع و آرامگاه شيخ جبرئيل، پدر شيخ‌صفی، می پردازد. تصويرهای رنگی و پيش‌طرح‌های اين كتاب از طراحی ها و عكس‌های پرفسور برونو شولتس و اسناد تصويری با چاپ ژلاتينی و بيشتر عكس‌های داخل متن كار عكاسی فردريش‌ زاره است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : فردریش زاره
مترجم : صدیقه خوانساری موسوی
سال چاپ : 1385
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 12,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 110 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات