شهر و مدرنيته

گزارش خطا

نويسنده اين‌ كتاب‌ معتقد است‌ كه‌ شعر معاصر پايتخت‌ نفس‌ سوژه‌ است‌ و محل‌ نمايش‌ تحول‌ بروني‌. نفس‌ سوژه مدرن‌ با شهر ممزوج‌ گشته‌ و جلوه‌گاه‌ روح‌ حاكم‌ بر زمانه‌ شده‌ است‌؛ مكاني‌ كه‌ صور مختلف‌ تخيلات‌ انسان‌ امروزی و حتي‌ جنون‌ جديد او در شرايطي‌ ايدئال‌ براي‌ ابداع‌، تخريب‌، و احياي‌ مجدد ماهيت‌ و معنای باطنی و عميق‌ اين‌ پديدارها با هم‌ رقابت‌ می كنند. تلاش‌ نويسنده‌ در اين‌ نوشتار معطوف‌ به‌ دريافتی نسبتاً كامل‌ و روشن‌ از مدرنيته‌ بوده‌ است،‌ چراكه‌ درك‌ ماهيت‌ مدرنيته‌ به‌ فهم‌ مدرنيسم‌ و مدرنيزاسيونهای مختلف‌ شهری می انجامد. این کتاب با مشارکت سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشارات فرهنگستان هنر چاپ شده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : مرتضی هادی جابری مقدم
سال چاپ : 1386
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 52,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 344 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات