حقوق در معماری و شهرسازی

گزارش خطا

معماری و شهرسازی به عنوان اساس ساختاری در محیط مصنوع در کنار محیط طبیعی از زمان پیدایش انسان به اشکال مختلف و گوناگون مورد توجه بوده است. با رشد سریع جمعیت و بالطبع آن رشد سریع و گسترده شهرها، روابط بین انسان، محیط طبیعی و محیط مصنوع وارد عرصههای جدیدی گردید که در جای خودش از مهمترین اصول حاکم بر نظامهای برنامهریزی گردید. این پیچیدگی در ضوابط و قواعد سبب گردیده تا بسیاری از قوانین و رویههای گذشته قادر به پاسخگویی نیازهای امروزی جامعه نباشد.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : حمیدرضا صارمی، فاطمه خسروی
سال چاپ : 1395
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 198,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 266 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

این کتاب تلاش نموده با بهرهگیری از منابع موجود و مطالعات انجام شده نسبت به تدوین یک چارچوب نظاممند در این حوزه اقدام نماید.»

اشارهای داشته باشیم به عناوین سرفصلهای این کتاب:

•کلیات حقوق

•شهروند و مدیریت شهری

•مقررات مرتبط با طرحهای عمران و توسعه

•مقررات مربوط به انواع اراضی شهری

•حق مالکیت بر اراضی شهری

•صدور پروانه ساختمانی

•ضوابط و مقررات ساختمانی

•مراجع قضاوتی در قانون شهرداری

•مقررات ملی ساختمان

•نظام مهندسی

آپارتماننشینی


کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات