آشنایی با اصول معماری آسمان خراش ها

گزارش خطا

بلند مرتبه سازی یکی از مسایل امروز شهرهای بزرگ جهان است که در ابتدا به منظور بهره برداری بهتر از اراضی بافت متراکم شهرها مطرح گردید. زیرا از سویی تمایل واحد های اقتصادی به مکان یابی در مراکز شهرها و همزمان افزایش تقاضا برای خرید زمین در این منطقه از شهر و از سویی دیگر کاهش عرضه زمین، ارگانهای مسئول را مجبور به افزایش میزان تراکم ساختمانی جهت استفاده هرچه باصرفه تر از کاربری زمین نمود. این ساختمانها در ابتدا دارای کاربریهای اداری یا تجاری بوده و بعدها دامنگیر کاربریهای مسکونی گشت که بالتبع مشکلات و تبعات دیگری را برای شهروندان در پی داشت. از جمله این مشکلات می توان به افزایش ازدحام و تراکم جمعیت ، افزایش آلودگی های صوتی و زیست محیطی، کاهش دسترسی شهروندان به هوای پاک و نور خورشید اشاره نمود. نتایج به دست آمده از تحول بلندمرتبه سازی مانند هر تحول دیگر بعد از گذشت زمانی معین درک می شوند، و همان طور که گفته شد این تحول فنی چندان بر انسان مفید نبوده است.

پس ارزش آن را دارد که تاثیر اجتماعی ، فرهنگی، زیست محیطی آسمانخراشها در زندگی و طرز برخورد ساکنان آن مورد بررسی قرار گیرد زیرا این نوع ساختارها به کلی فضا را تغییر داده اند.


دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : عليرضا مشبكی
سال چاپ : 1391
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 128,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 190 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات