نقد آثاری از معماری معاصر ایران

گزارش خطا

این کتاب مجموعه‌ای است از سیزده نوشتار که هر کدام یک اثر تحلیل و نقد شده است. این آثار از میان بناهای معاصر ایران انتخاب شده و اغلب آنها متعلق به سالهای دهه چهل و پنجاه شمسی است. وجه مشترک این آثار که دلیل انتخاب آنها بوده، بهره گیری طراحانشان از برخی “اصول” یا “عناصر” معماری سنتی ایران بوده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
سال چاپ : 1387
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 90,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 152 صفحه
وضعیت کتاب : اتمام چاپ

شرح

در میان بناها و آثار فراوان معاصر ایران،چندین اثر وجود دارند که صفت ارزشمند بودن را دارا هستند و بیشترین شکل ارزشی آنها، بی تردید می تواند جنبه معمارانه باشد که آنها را ماندگار هم ساخته است.

این معماری معاصر هم از جنبه تاریخی و هم از بعد زمانی، دوره ای کوتاه داشته است اما می توان پنداشت که به اشکال گوناگون عصاره میراث گرانقدر گذشته و تجربیات غنی پیشینیان است.این کتاب از معدود آثار انتشار یافته در زمینه معماری معاصر ایران است که به طیفی انتخابی و منطقی از آثار معماری حدود نیم سده گذشته کشور، هم از زاویه تشریح و توضیح فیزیکی فضاها و هم از منظر تحلیلی و تبیین نظری معماری پرداخته است.

این کتاب مجموعه‌ای است از سیزده نوشتار که هر کدام یک اثر تحلیل و نقد شده است. این آثار از میان بناهای معاصر ایران انتخاب شده و اغلب آنها متعلق به سالهای دهه چهل و پنجاه شمسی است. وجه مشترک این آثار که دلیل انتخاب آنها بوده، بهره گیری طراحانشان از برخی “اصول” یا “عناصر” معماری سنتی ایران بوده است.


کتاب های مرتبط

همکاران آرکوما