تدوین قانون جامع شهر سازی و معماری کشور

گزارش خطا

هدف کلی از مجموعه این قوانین به همراه تاسیس ساختار‌ها و سازمان‌هایی برای اجرای آن‌ها، اعمال نظارت بر ایجاد و توسعه شهر‌ها و فعالیت‌های دولت و جامعه در ساخت و ساز‌های شهری به منظور تامین رفاه و ایجاد آسایش و رضایت برای شهروندان در زندگی بوده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، شهرسازی، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : زهرا تمجیدی
سال چاپ : 1385
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 30,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 136 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

کتاب «مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور» با تدوین و گرد‌آوری زهرا تمجیدی با موضوع شهرسازی و برنامه‌ریزی توسعه و عمرانی کشور توسط انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری انتشار یافته است.

هدف کلی از مجموعه این قوانین به همراه تاسیس ساختار‌ها و سازمان‌هایی برای اجرای آن‌ها، اعمال نظارت بر ایجاد و توسعه شهر‌ها و فعالیت‌های دولت و جامعه در ساخت و ساز‌های شهری به منظور تامین رفاه و ایجاد آسایش و رضایت برای شهروندان در زندگی بوده است.

در مقدمه این کتاب آمده است:

«فقدان قانون مدون و پشتوانه‌های قانونی در هدایت مسائل شهری باعث شده تا آنچه در محتوای طرح‌های جامع و امثال آن، با هر کیفیت، به عنوان برنامه دیده شده است، فاقد ضمانت اجرا باشد. لذا طرح‌های جامع شهری به اسناد تخصصی مصوب بدل می‌گردند که بخش‌های مختلف اداره جامعه از تکلیف قانونی و لوازم متناسب برای اجرای آن برخوردار نیستند. از آنجایی که طرح‌های شهری با مقولات مختلفی که تصدی آن‌ها برعهده دستگاه‌های گوناگون جامعه است سروکار دارد، روشن می‌گردد که عدم هماهنگی دستگاه‌ها که بایستی با ابزار قانونی نهادینه شده به دست آید، تا چه میزان موجب عدم موفقیت آن‌ها می‌گردد…»


کتاب های مرتبط