اسکیس و راندو

گزارش خطا

ابتدایی ترین ابزار کار طراحان، قلم و کاغذ است. اگر ماهیت و جوهر ترسیم را کار با دست بدانیم و به چگونگی تاثیر گذاری وسایل فیزیکی در روند طراحی، توجه داشته باشیم، به ویژگی های نهفته در طرح های ترسیمی با دست پی خواهیم برد.

دسته بندی : تئوری، آموزشی، معماری، اسکیس، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : رضا عسگری پور
سال چاپ : 1387
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 215,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 216 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

:

بخش اول: پلان، نما، مقطع

بخش دوم: اسکیس ها

بخش سوم: فضاهای داخلی

بخش چهارم: فضاهای خارجی

بخش پنجم: محیط

بخش ششم: مبلمان و اشیا

بخش هفتم: نقش مایه هایی برای طراحی داخلی

ضمیمه 1: تصاویر رنگی

ضمیمه 2: معرفی وسیله ابداعی برای ترسیم پرسپکتیو

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات