مبانی نظری معماری غرب ( جلد سوم )

گزارش خطا

جلد سوم از مجموعه «مبانی نظری معماری غرب» به معرفی اصول و مبانی معماری با متنی ساده و قابل فهم برای همگان اختصاص دارد. نگارنده در کتاب مبانی نظری معماری را با گردآوری مقوله‌ها و تمرکز بر فواصل معنایی و تعبیری میان زمینه‌های کار در معماری دنبال می‌کند. فرمالیسم، مینی‌مالیسم، منریسم، فونکسیونالیسم، راسیونالیسم، بوروتالیسم، پوزیتویسم، کلاسیسم، کانستراکتیویسم و پست‌مدرن، هریک جنبش‌هایی هستند که روش‌های معماری تحت تاثیر آنها شکل گرفته و نگارنده نیز در کتاب به تفسیر آنها پرداخته است. هم‌چنین وی برای فهم بیش‌تر نظرات خود، مثال‌هایی درباره انواع و اقسام مفاهیم قابل اعتنا در طراحی ساختمان و همینطور انواع مقوله‌های موثر در انتقاد از ساختمان‌ها را مطرح کرده است. کتاب در پنج فصل با عنوان بافت و بافت‌گرایی، اراده و نوگرایی، تئوری‌های عمومی و ترکیبی، مبانی معماری، و ضمیمه تنظیم شده است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : دیوید اسمیت کاپن
مترجم : علی یاران
سال چاپ : 1388
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 66,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 264 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات