معماری تحلیلی

Analysing architecture‬

گزارش خطا

کتاب معماری تحلیلی با کاوش در ساختمان ها به مثابه ی کنش متقابل افراد نسبت به جهان پیرامونی شان، معماری را چون هویت بخش مکان شرح داده، درک وسیع تری از معماری به سان نظمی خلاق را ممکن می سازد. این کتاب، با ایجاد انگیزه ای در خوانندگان خود، یاری گر شکوفان سازی توانایی های خود در طراحی معماری است.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : سیمون آنوین
مترجم : محمد علی احمدی نژاد
سال چاپ : 1386
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 128,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 252 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم

دیگر کتابهای انتشارات