معماری الگو و نظم اثر عمومی

گزارش خطا

فهرست مطالب

سرنوشت

1- فضا و معماری

2- اجزای فضا

3- ورودی

4- نقشه

5- هندسه و سازمان فضائی

6- حجم

7- سنت-نظم-لگو

8- منابع و مآخذ

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : محمد عمومی
سال چاپ : 1387
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 58,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 94 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات