سازه و معماری

‭‭‭Structure and Architecture

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی، فنی و اجرایی
نویسنده : آنگوس جی. مک دونالد
مترجم : محمد علی احمدی نژاد
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 88,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
تعداد صفحات : 150 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم

دیگر کتابهای انتشارات