چند وجهی های نامتناهی

Infinite polyhedra

گزارش خطا

چند وجهیهای نامتناهی اثر واچمن ترجمه روزرخ

کتابی که پیش رو دارید، چشمان ما را تا حدودی به ترکیات بدیع هندسی - که از سطوح ساده ی مثلث و مربع و چند ضلعی منتظم تشکیل شده و در نهایت، به احجام چند وجهی و پیچیده ای انجامیده - می گشاید. چنانچه ذکر شد، توصیفات کتاب تاثیر چندانی در فهم چگونگی آن اشکال ندارد؛ بلکه شما خود باید دقت ویژه ای به کار برید.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : آوراهام واچمن، مایکل بورت، مناخم کلینمن
مترجم : نادر روزرخ
سال چاپ : 1385
انتشارات : نشر خاک
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 48,000 ریال

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 2
تعداد صفحات : 123 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای انتشارات