نظریه‌های معماری: چهارده نویسنده کلیدی از باستان تاکنون

Architectural Theories: Fourteen Key Writers from Antiquity to the Present

گزارش خطا

نسخه اصلی این کتاب به زبان انگلیسی نگارش شده است و معرف چهارده معمار نظریه پرداز است که تاریخ معماری جهان را با نوشته های خویش ساختند.

دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
مترجم : اردلان مقدم
سال چاپ : 1398
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 760,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
امیر بانی‌مسعود نشر هنر معماری قرن

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 259 صفحه
وضعیت کتاب : موجود

شرح

هدف اصلی از نگارش نظریه های معماری: چهارده نویسندۀ کلیدی از باستان تا کنون فراهم ساختن منابع دست اولی از چهارده نظریه پرداز اساسی برای معماران و تمامی علاقه‌مندان به مباحث نظری معماری بوده است. این چهارده نظریه پرداز کلیدی کسانی هستند که نوشته ها و افکارشان نقش بسیار مهمی در فهم ما از نظریه های معماری ایفاء نموده است، کسانی که خود ملتزم به یک سبک خاص در معماری بودند و به طرز معناداری آن را بسط و گسترش داده اند، و آثارشان مشتمل بر همۀ تحولات و جریانات مستمر در تاریخ معماری بوده است. با تحت پوشش قرار دادن دورانی طولانی که از عصر باستان آغاز میشود و به دوران معاصر کنونی میرسد، فصلهای کتاب حاضر عبارتند از ویتروویوس، آلبرتی، فیلارته، دی جرجو مارتینی، سرلیو، پالادیو، دلرم، لژیه، بوله، ویوله-لو-دوک، راسکین، لوکربوزیه، ونتوری، رم کلهاس. حوزۀ پژوهش کتابِ نظریه های معماری، درعین حال، شامل سه تعریف تاریخی از معماری غرب نیز می شود. نخست به عنوان مفهومِ «تِخْنه» در یونان باستان، دیگری در رنسانس ایتالیایی به عنوان هنر طراحی، و در اروپای سده هجدهم به مثابه «هنر زیبا». این سه تعریف تاریخی از معماری، خود، نشان می دهند که مفهوم معماری در گذر زمان تا چه اندازه تغییر یافته است.

.

کتاب های مرتبط

همکاران آرکوما