فضای درون؛ تجربه داخلی خاستگاه معماری است

گزارش خطا
دسته بندی : تئوری، معماری، تاریخ، تئوری و طراحی
نویسنده : رابرت مک کارتر
مترجم : رضا اميررحيمی
سال چاپ : 1397
انتشارات : معمار نشر
زبان : فارسی
نوع کتاب : داخلی
قیمت : 250,000 ریال
برچسب ها
برچسب ها :
رضا امیررحیمی فضای درون؛ تجربه داخلی خاستگاه معماری است رابرت مک کارتر

مشخصات کتاب

محل چاپ : ایران
نوبت چاپ : 1
تعداد صفحات : 181 صفحه
وضعیت کتاب : موجود در بازار

شرح

الوار آلتو زمانی استدلال آورد که آنچه در معماری اهمیت دارد این نیست که بنا در روز باز شدن «چگونه به نظر میرسد»، این است که سی سال بعد زندگی در آن «چگونه است». در این کتاب، معمار و منتقد رابرت مَکارتر به طور متقاعدکننده ای استدلال می آورد که تجربه فضای داخلی نقطه عزیمت ناگزیر طراحی است، و اینکه کیفیت این تجربه تنها وسیله شایسته ارزیابی کار پس از ساخته شدن است.

اغلب احساس می کنیم که معماری، و مکان ها و فضاهایی که می سازد، را از طریق نگریستن به عکس های چاپ شده یا آنلاین بنا «می شناسیم». مَکارتر مدعی است که ما واقعاً نمی توانیم تکه ای از معماری را بشناسیم بیآنکه در فضاهای آن ساکن شویم، و اینکه نیاز داریم با وسواس معاصر نسبت به دیدها و فرم های بیرونی مقابله کنیم. او در جست وجوی این است که چگونه فضای داخلی بخش جدایی ناپذیری از توسعه معماری مدرن از اواخر قرن نوزدهم تا امروز بوده است، و بررسی می کند که چگونه معماران فضای داخلی و تجربه های آن را در فرایندهای طراحیشان به کار گرفته اند، و رویکردهای سنتی تر به ترکیب را به طور بنیادی دگرگون کرده اند.

این متن رسا همراه با طرح های خود نویسنده، که در محل ترسیم شده اند، مربوط به فضاهای داخلی بناهای گوناگونی در سراسر جهان است، که ما را در بطن آنها قرار می دهد. فضای درون شیوه های نوینی از اندیشیدن به معماری و هدف های آن را پیش روی ما می گشاید، و برهان قدرتمندی برای تقدم تجربه داخلی می آورد.

کتاب های مرتبط

دیگر کتابهای مترجم