حسن تقوایی

Hassan Taghvaei

گزارش خطا
وب سایت : www.hassantaghvaei.com/
پست الکترونیکی : h-taghvaei@sbu.ac.ir
زمینه کاری : معمار، مدرس دانشگاه، عضو هیأت علمی
تاریخ تولد : 1339
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : دکتری
رتبه علمی : استادیار

سمت فردی

عضو هئیت تحریریه : نشریه نامه معماری و شهرسازی

مسابقات

جوایز

نشریات