گزارش خطا

مسابقه طراحی پلاسکوی نو

New Plasco Design Competition

سال برگزاری : 1397
مدیر مسابقه : محمد واعظی
هیأت داوران : داراب دیبا، پیروز حناچی، شهاب‌الدین ارفعی، رسول میرقادری، امیر فرجامی، حمیدرضا سپهری، مجید شاهسواری
برچسب ها
برچسب ها :
New Plasco Design Competition مسابقه طراحی پلاسکوی نو
برگزیدگان:
منابع اینترنتی :

http://www.newplasco.com