دفتر مهندسین مشاور فرمانفرمائیان و همکاران

Abdol Aziz Farmanfarmaian & Associates (Architects • Engineers • Planners)

گزارش خطا

اطلاعات تماس

آدرس : ایران، تهران، خیابان کاخ، شماره 118
نوع شرکت : مهندسان مشاور
وضعیت شرکت : غیرفعال
نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1333
سال انحلال : 1357
محل شرکت : داخلی

دفتر مهندسان مشاور فرمانفرما، در  دهه 30 شمسی شکل گرفت و با ادغام با مهندسان مشاور رضا مجد توسعه یافت و در دهۀ 1350 به بزرگترین مهندسان مشاور کشور تبدیل شد.

برچسب ها
برچسب ها :
عبدالعزیز فرمانفرمائیان دفتر مهندسین مشاور فرمانفرمائیان و همکاران Abdol Aziz Farmanfarmaian & Associates رضا مجد

مشخصات

اعضاءِ هیأت مدیره | امنا : عبدالعزیز فرمانفرمائیان

مسابقات

جوایز

نشریات

پروژه های شرکت

همکاران آرکوما