خانه پرویز تناولی

Parviz Tanavoli's House

گزارش خطا
معمار مسئول : کامران طباطبایی دیبا
شرکت معماری : مهندسين مشاور داض
نوع پروژه : داخلی

اطلاعات کلی

سال : 1347/1968
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : مسکونی، ویلایی
آدرس : ایران، تهران
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com