فرهنگسرای نیاوران

Cultural Center Niavaran

گزارش خطا
معمار مسئول : کامران طباطبایی دیبا
شرکت معماری : مهندسين مشاور داض
نوع پروژه : داخلی

بنا ترکیبی از احجام متفاوت نظیر مکعب مستطیل، استوانه و نیم استوانه پیرامون حیاطی U شكل، كالبد اصلی بنا را تشکیل می دهند. بر فراز این احجام، نورگیرهایی با فرمی شبیه به بادگیر های مناطق کویری ایران، طراحی شده اند. بدنه های خارجی بنا از بتن نمایان و سنگ مرمر تشکیل شده که بازشوها با فرم هایی مربع و مستطيل شكل در آن جا گرفته اند. رنگ هایی که در نماهای ساختمان به بتن اضافه شده، بدنه هایی با رنگ های گرم، درتشابه با مصالح معماری کویری ایجاد کرده است. کالبد بنا تا حدی بیان کننده عملکرد درون آن می باشد.

برچسب ها
برچسب ها :
تهران معماری پهلوی دوم فرهنگی کامران طباطبایی دیبا مهندسين مشاور داض فرهنگسرا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

سازمان برنامه و بودجه

تیم اجرایی (مدیر، همکاران) :

شرکت ساختمانی رس

اطلاعات کلی

سال : 1349-1357/1970-1978
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : فرهنگی، فرهنگسرا
مساحت پروژه : 4530 مترمربع
وب سایت : www.fniavaran.ir/fa/home
آدرس : ایران، تهران، نیاوران، میدان شهید دکتر باهنر، خیابان پاسداران، خیابان فرهنگسرا
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com

https://archnet.org