دبیرخانه فرح (ساختمان دفتر مخصوص)

Farah's Secretariat

گزارش خطا
معمار مسئول : کامران طباطبایی دیبا
شرکت معماری : مهندسين مشاور داض
نوع پروژه : داخلی

دفتر مخصوص فرح پهلوی به منظور رسیدگی به امور اداری و فرهنگی فرح طراحی و ساخته شد، پس از انقلاب این بنا مصادره شده و الان تحت عنوان پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برچسب ها
برچسب ها :
معماری پهلوی دوم اداری - دولتی دفتر کامران طباطبایی دیبا مهندسين مشاور داض دبیرخانه فرح (ساختمان دفتر مخصوص) دبیرخانه فرح Farah's Secretariat

اطلاعات کلی

سال : 1357/1978
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : اداری - دولتی، دفتر
آدرس : ایران، تهران، میدان باهنر
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com