استخرهای شنا

Swimming pools

گزارش خطا
معمار مسئول : کامران طباطبایی دیبا
شرکت معماری : مهندسين مشاور داض
نوع پروژه : خارجی

These examples represent pools, gardens, and a pool house in the region of Costa del Sol.

اطلاعات کلی

سال : 1374-1385/1995-2006
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : ورزشی
آدرس : اسپانیا، Costa del Sol SPAIN
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com