مرمت و بازسازی منزل مسکونی دکتر محمد معین و امیرجاهد

Dr. Moein & AmirJahed Cultural Museum

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

نظارت :

معاونت فنی 

تیم اجرایی (مدیر، همکاران) :

شرکت مهندسین سومه

سازه (طراحی، اجرا) :

محمدرضا جوانروح

طراح فاز صفر :

شرکت مهندسین سومه

طراح فاز یک :

شرکت مهندسین سومه

طراح فاز دو :

شرکت مهندسین سومه

مشاور طراحی داخلی :

شرکت مهندسین سومه

تأسیسات الکتریکی (طراح، مجری) :

کیانوش نراقی پور

تأسیسات مکانیکی (طراح، مجری) :

شمس الدین رحیم زاده

ارائه :

آلینه نظریان

عکاس : سروش کیایی
تیم طراحی | همکاران پروژه :

فرزاد رستمی فر، هادی قربانی، علی احمدی خطیر، حمید قاسمی راد

اطلاعات کلی

سال : 1382/2003
دوره تاریخی : پهلوی دوم، پهلوی اول
کاربری : فرهنگی، موزه
مساحت پروژه : 900 مترمربع
وب سایت : moeenjahed.ir
آدرس : ایران، تهران، چهارصد دستگاه خیابان بسطامی، خیابان فردوسی

شرح

نظر به شیوه برخورد درحفظ واحیاء ابنیه با ارزش که عمری را سپری کرده اند ودوران کارآمد سازه ای واستحکامی خود را گذرانده اند، بایسته است که پس ازحفظ ومرمت این گونه ابنیه، جهت احیاء، کاربری هایی رابه آنها اختصاص داد تا علاوه بر کارآمدشدن بروزشان، کمتردرمعرض کاربری های روزمره و رفت وآمد ارباب رجوع قرار گیرند، بلکه بیشتر جهت کاربری های پژوهشی وفرهنگی آماده سازی شوند. چراکه بار بهره بردای سبک تری را متحمل خواهند شد.

          چون عمارت فوق محل زندگی یکی ازمشاهیر به نام ایران بوده است پس می بایست کاربری آن راملی تلقی کرد. ودیگر درتغییر کاربری واحیاء، آنرا به کاربری درخوراستفاده محله وناحیه وشهر اختصاص نداد بلکـــــه، درحدملی به آن اندیشیـــد. لذا پیشنهاد می گردد جهت زنده نگهداشتن نام وراه آن استاد، محل فوق کاربری فرهنگی ادبی یافته وبه نام بنیاد ادبی استاد محمد معین نامگذاری وتغییر کاربری یابد. فضایی نیزبه صورت موزه شخصی استاد، جهت نمایش لوازم شخصی آن مرحوم اختصاص یابد.