ویلای عدل

Adl Villa

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1318
دوره تاریخی : پهلوی اول
کاربری : مسکونی، ویلایی
آدرس : ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان بهار

دیگر پروژه های معمار

همکاران آرکوما