ساختمان اداری پایدار در ایران

Sustainable Office Building for Turbosealtech in Iran

گزارش خطا
نوع پروژه : داخلی

دفتر پارک فناوری جدید که در پارک فناوری پردیس در حومه تهران واقع شده است، توسط معماری جدید موج یک ساختمان کوچک اما پیچیده با سایت 1300 متر مربع است. این پروژه به عنوان یک “انکوباتور”، به عنوان یک پلتفرم برای مردم برای تحقیق و نوآوری ارائه خواهد شد.

تیم پروژه

تیم طراحی | همکاران پروژه :

سهیل زاهدی

شیدا قطبی، مریم شکوهی، مونا رمزی، ایلناز عشایری

اطلاعات کلی

سال : 1396/2017
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
مساحت پروژه : 1300 مترمربع
آدرس : ایران، تهران

شرح

 پارک فناوری پردیس از تحولات معماران جوان ایران تهیه شده است و این پروژه همچنان این الگو را برای بیان دیدگان معماران جوان ایرانی از طریق تیم طراحی خود ادامه می دهد.

رویکرد طراحی متمرکز بر تعامل بین فناوری، سایت، عملکرد و چشم انداز است. برای اتصال فضاهای، ساختمان در یک شکل هرماه سازماندهی شده است، با دفاتر واقع در سطوح بالای و کارگاه ها در یک محفظه شفاف در سطوح پایین تر واقع شده است.

با توجه به تداوم دیدگاه های سایت، کنترل گرما، استفاده از انرژی های تجدید پذیر و جمع آوری آب، شکل تولید شد. از طریق شکل زاویه ای، خط افق و تداوم چشم انداز حفظ شده است، و سقف زاویه ایده آل برای پانل های خورشیدی است.

یک نمای دو جداره با سطح داخلی شیشه ای فلوکرومیک، در حین کنترل حرارت افزایش می یابد، در نور طبیعی کمک می کند. نمای فضایی شب کمک می کند که اندازه آن با تغییر اندازه شبکه مطابق با جهت گیری باشد ، در قسمت غرب، نمای داخلی اجازه می دهد نور کمتری داشته باشد، در حالی که شمال اجازه می دهد تا بیشتر، و جنوب کنترل خود را برای تبلیغ یک سقف سبز را کنترل می کند.

سقف شیبدار در تمام طول صدق می کند تا یک مسیر واحد را از زمین به سقف ایجاد کند. این به تدریج سطح زمین پایین تر کمک می کند و به طور غیر مستقیم منجر به خنک کننده منفعل می شود. هر تراس یک هدف متفاوت دارد؛ افراد بالای آن مکان هایی را برای بازدیدکنندگان می گیرند و مناطق پایین تر آن، مناطق آرام برای کارکنان است.

منابع اینترنتی :

https://www.archdaily.com