خانه نیاوران (مجموعه مسکونی کاشانک)

Niavaran House (Kashanak Residential Complex)

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1385/2006
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
آدرس : ایران، تهران، نیاوران، کاشانک، خیابان شهید مهدی‌زادع
منابع اینترنتی :

http://www.memarmagazine.com