ساختمان اداری پل رومی

Pol-e-Roomi Office Building

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1384-1386/2005-2007
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
مساحت پروژه : 1600 مترمربع
آدرس : ایران، تهران
منابع اینترنتی :

http://www.fma-co.com/