نمایشگاه و انبار مبلمان

Furniture Showroom & Warehouse

گزارش خطا
معمار مسئول : محمد مجیدی
نوع پروژه : داخلی

پروژه حاضر، نتیجه بازسازی یک انبار قدیمی پنبه با قدمت بیش از 50 سال و تبدیل آن به یک نمایشگاه مبلمان است. روح زندگی ساختمان قدیمی، گره طراحی را بر آن داشت تا – علی‏رغم نداشتن محدودیت مالی و مطرح بودن امکان تخریب و ساخت مجدد- با پروژه با دید مرمتی برخورد کند. علاوه بر مرمت کالبدی، زنده نگهداشتن خاطره فضا به عنوان مهمترین هدف در روند بازسازی پروژه مورد توجه قرار گرفت.


برچسب ها
برچسب ها :
تهران جایزه معمار صنعتی معماری جمهوری اسلامی تجاری فروشگاه انبار معمار 84 نمایشگاه و انبار مبلمان محمد مجیدی مهندسان معمار بن ‌سار

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

حسام قندچی ، حسین قندچی

تیم اجرایی (مدیر، همکاران) :

Vachik Malek Estepanian رامین محمدی  ، عباس مرگان

Garmataab Company

Knauf Iran واحد مجنونیان

Mahalat travertine شاهوردی


تیم طراحی | همکاران پروژه :

حامد خسروی ، کاوه رشید زاده ، مجید معصومی ، مجتبی صمیمی


اطلاعات کلی

سال : 1384
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، فروشگاه، صنعتی، انبار
مساحت پروژه : 1250 مترمربع
آدرس : ایران، تهران ، خیابان هنگام

شرح

آنچه که باید به ساختمان افزوده می‏شد، با زبان امروزی اضافه شد و هر آنچه می‏توانست باقی بماند، عنصری بود از خاطره فضا و باقی ماند.

به یاد آوردن خاطره نحوه ورود نور به فضای تاریک سالن قدیمی، ایده طراحی جداره جدید و سوراخ شده سالن نمایش بود.

سازه قدیمی که عمدتا از دیوارهای باربر تشکیل شده‏بود، در جریان تغییر کاربری فضا نیاز به بازنگری، اصلاح و تقویت داشت. جلوگیری از نفوذ رطوبت به شناژهای آجری، تعویض و عایق‏ بندی جداره‏ها و ... ساختمان را برای پذیرش شرایط جدید آماده کرد. تمام سیستم‏های تأسیساتی اعم از گرمایش تشعشعی، سرمایشی، برق و ... به صورت اکسپوز به کالبد قدیمی اضافه گردید.


Contractor and supervision: Bonsar Architecture Studio
Site and Construction Supervisor: Rahim Mohammadi
Metal sheet works and exposed air canals (façade, roof, and gutters) : Abas Margan
Metal works (Windows, steel sub-structures): Vachik Malek Estepanian
Masonary and renovating: Rahim Mohammadi
Ceiling mounted radiant heaters: Garmataab Company
Drywall: Knauf Iran, Vaheh Majnonian
Exterior and interior stone flooring: Mr. Shahverdi (Mahalat travertine)

Number of floors: One floor (Ground floor)
Project Commission: Sept. 2004
Design Commencement: Sept. 2004, Completion: Aug. 2005
Construction Commencement: Sept. 2004,
Completion: Nov. 2005
Occupancy: Dec. 2005


منابع اینترنتی :

http://bonsar.com