مجموعه فرمانیه

Farmanieh Complex

گزارش خطا
معمار مسئول : محمد مجیدی
نوع پروژه : داخلی

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1393
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، رستوران، فروشگاه
مساحت پروژه : 300000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، میدان قدس، خیابان باهنر
منابع اینترنتی :

http://bonsar.com/4/Farmaniye-Complex