خانه وارطان (خانه تفضلی)

Vartan House

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما / بهره بردار :

عبدالرحیم عطارزاده

عکاس : کامران عدل

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : مسکونی، ویلایی
مساحت پروژه : 1000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، خیابان تخت جمشید (طالقانی)

دیگر پروژه های معمار

منابع مکتوب :

مجله آرشیتکت، شماره 6

همکاران آرکوما