مجله طراح 7

The Designer Magazine 7

گزارش خطا
نشریه : مجله طراح
زمان انتشار : زمستان 1391 / 2013
شماره : 7
مدیر مسئول : سروش بخت مينو
سردبیر : سروش بخت مينو
اعضاءِ هیأت تحریریه : علی اعطا، مرجان حضرت زاد، ملیکا حسینی نژاد، شیدا حقیقت پور، لاله حلاج، رضا رحمتی‌ راد، نازنین رزم آهنگ، امیررضا رخشانی، مهرنوش سهیلی راد، شادی مشتاقی، ناهید نقشبندی، مرتضی نظری زاده

شرح

حرف اول

                 سرمقاله: طراح به کدام سو می رود؟

سروش بخت مینو   ص 39

گفت و گو، رویداد   

                 جایزه طراح در گام اول: دیدگاه بخشی از جامعه حرفه ای معماری امروز ایران ص 42

نگاه ویژه

                 معماری دفاتر کار؛ ساختارها و ایده ها در گذر به هزاره سوم

سروش بخت مینو   ص 66

                 معماری دفاتر کار؛ ساختارها و ایده ها در گذر به هزاره سوم (بخش دوم)

غزال اطمینان   ص 76

معرفی و نقد           

                 روزگار سپری شده ی مردم سال خورده

مهدی گلزاری   ص 86

                 معماری مولف: از نشانه ها تا اندیشه ها

مژگان رضاخانی   ص 90

                 معماری نئوکلاسیک در دوران پهلوی اول

دکتر وحید قبادیان   ص 100

تکنولوژی ساخت     

                 کاربرد نانوتکنولوژی در عایق های ساختمانی

مریم ملازاده یزدانی   ص 114

معماری سبز           

                 پروسه اعطای گواهینامه LEED

امیر خونساری نژاد   ص 122

                 مصدر، شهری از آینده

پریسا شجاع   ص 126

هنر و ایده

                 معماران همیشه بنا طراحی نمی کنند «قسمت هفتم»

مرجان حضرت نژاد   ص 134

                 گستره تایپوگرافی

سیما خلیلی   ص 144

دیدگاه      

                 فرامعماری (معماری در هزاره سوم)؛ بخش اول: از عصر کشاورزی تا موج چهارم

متین باستان فرد   ص 152

منابع اینترنتی :

http://www.designer-magazine.com/