مهندسین مشاور تجیر

Tajeer Architects & Urbanists

گزارش خطا

اطلاعات تماس

تلفن : 02166702288
نمابر : 02166717345
وب سایت : www.tajeerarch.com
پست الکترونیکی : TAJEER_CO@YAHOO.COM
آدرس : ایران، تهران، خیابان انقلاب، خیابان رازی 69
نوع شرکت : مهندسان مشاور
نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1359
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل شرکت : علی اکبر صارمی، جواد بنکدار
اعضاءِ هیأت مدیره | امنا : تقی رادمرد، صادق ریاحی، حسین هوایی
بنیانگذاران : علی اکبر صارمی

مسابقات

جوایز

نشریات

پروژه های شرکت

منابع اینترنتی :

http://www.tajeerarch.com