گزارش خطا

جایزه ساختمان سال ایران - دورۀ سوم: 1397

Building of the Year - 3rd Period: 2019

سال برگزاری : 1397

جایزه‌ی ساختمان سال ایران، ضمن پاسداشت و احترام به دیگر جوایز و نشان‌های فرهنگ محورِ معماری در این سرزمین، حرکتی است جهت افزایش و ترویج و تعمیق عقلانیت در معماری معاصر ایران. این جایزه به بهترین ساختمانی که در جهت توسعه‌ی لبه‌ی معماری همراه با حفظ منافع ملی در ایران اقدام ورزیده باشد تعلق خواهد گرفت. ایده‌ی آغازین و اجرای این جایزه بصورت کامل بر عهده‌ی هنرمعماری است، هرچند در این راه ما خود را مدیون جامعه‌ی خردمندان معماری این کشور می‌دانیم.

برچسب ها
برچسب ها :
مجله هنر معماری نشر هنر معماری قرن مؤسسه فرهنگی هنری هنر معماری جایزه ساختمان سال ایران - دورۀ سوم: 1397
برگزیدگان: