گزارش خطا

اولین دوره جایزه معماری خاک

First Period of Khaak Architecture Award

سال برگزاری : 1392

شرح

بخشی از بیانیه هیأت داوران اولین دوره جایزه معماری خاک:

اگر بخواهیم در خصوص اولین دوره جایزه معماری خاک به عنوان هیأت داوری سخن به میان آوریم باید بگوییم که واضح است که کارهای ارائه شده برای داوری در این دوره تنها نمایانگر بخش کوچکی از پتانسیل های حرفه ای موجود در استان البرز می باشد و امید است در دوره های آینده وضعیت کاملتری از بستر موجود در استان را مشاهده نماییم .

در میان کارهای ارسال شده به دبیر خانه پروژه های مربوط به بخش مسکونی که شامل ساختمان های ویلائی و ساختمان های آپارتمانی بودند بخش عمده کار ها را تشکیل می دادند و بخش عمومی و تجاری انگشت شمار بودند .با توجه به گونه شناسی کار های ارائه شده ضرورت این پیش آمد که داوران کار ها را در دو دسته ، مسکونی و تجاری- اداری و بخش جانبی بازسازی بررسی و داوری نمایند .

و اما در خصوص معیار های داوران برای انتخاب کار ها و رتبه بندی موارد زیر مورد توجه قرار گرفت :

۱– کیفیت طرح های ارائه شده به مفهوم کلی و اصیل آن

۲– قوام کانسپت و فرم

۳– توجه به فضای معماری در مقابل تزئین و آرایش سطوح

۴– خود داری از استفاده اغراق آمیز و بیهوده از فرم ها و مصالح مختلف

۵ – توجه به محیط طبیعی و شهری

۶– سعی در هدایت پروژه به مسیر صحیح (در مقابل پذیرش شرایط تحمیل شده از طرف بازار بساز و بفروشی)

۷– توجه معمارانه به عناصر و جزئیات ساختمانی و طراحی آن

در بخش پایانی باید اشاره نمود که در نهایت داوری کار ها بر اساس آنچه اتفاق افتاده و ارائه گردیده بود صورت گرفت و در نتیجه پروژه ها به صورت منفرد با معیار های یاد شده مورد قضاوت قرار گرفتند ، در واقع در فقدان نوعی رویکرد و یا جامع تر بگوئیم هویت معماری منطقه ای استان البرز داوری و ارزشیابی صورت گرفته است و این آسیبی است که معماری معاصر در کل کشور با آن روبرو ست . اما مسئله قابل توجه این است که برگزاری و داوری اینگونه رویداد ها و استمرار در برگزاری آن ها نهایتاً منجر به رسیدن به الگوی های مناسب و نهادینه کردن موضوع رقابت و تلاش در راستای رسیدن به کیفیت و الگوی مطلوب معماری می گردد .

برگزیدگان :

 بخش مسکونی:

رتبه اول مسکونی: مجتمع مسکونی بارکا

   سادگی در طرح پلان و پرهیز از پیچیدگی های بیهوده در آن، ارتباط منسجم میان فضای بیرون و درون معماری، داشتن یک ایده و نظریه فرعی برای مدیریت طرح پروژه، انتخاب درست مصالح و نحوه اجرا و بکارگیری آنها، مهارت و تسلط در طراحی فضا های معماری و اجزاء زیبایی شناختی نما، تاثیر گذاری نما در کنترل محیطی اعم از کنترل تابش و دیده های مزاحم ( تضاد بین شناخت و کدری)، کمینه گرایی در طرح فضا و ترکیب سطوح و عوامل موثر دیگر

رتبه دوم مسکونی: ویلای اسپینو

ارتباط مطلوب بنا با بستر پروژه، غیر عرف بودن پلان و انعطاف پذیر بودن فضاها، سادگی در حجم و طرح نما، استفاده حداکثر از منظر دید طبیعت اطراف پروژه، گرایش کمینه گرا در اداره و ساماندهی فضاها

رتبه سوم مشترک مسکونی: ساختمان ۱۱۴

تناسبات و هماهنگی و سادگی و خلق ترکیبی آرام و متقارن در نما، انتخاب مناسب مصالح نما و ترکیب رنگی گرم و چشم نواز، ایجاد فرم متنوع در طرح بام در قسمت نما و در نتیجه شکستن فرم صرفاً خطی صاف در خط آسمان، سادگی و آرامش در برقراری ارتباط با مخاطب

 رتبه سوم  مشترک مسکونی: مجتمع مسکونی آدونیس

 استفاده از سطوح شکسته در نما جهت افزایش سطح آن و فراهم آوردن امکان کشف فضا های جدید از داخل و خارج بنا،  توجه به جنبه های اقلیمی از جهت کنترل تابش نور مزاحم برای فضا های داخلی، ایجاد فضای سبز و طبیعت گرا در نما

تقدیر ویژه مسکونی: خانه شماره ۱۱

ایده طراحی نما از طراحی در سطح به طراحی حجم ارتقاء داده شده و این امر با معماری داخل بنا پیوند خورده است و از این طریق نما را به اجزایی با مقیاس خردتر و انسانی تر تقسیم کرده است .

 بخش اداری- تجاری:

 رتبه دوم اداری – تجاری: برج شاه کرم

طراحی نما با استفاده از یک فرم پایه و تبدیل و تکثیر آن به اشکال مختلف با تغییر مقیاس و ایجاد اشکال و بافت زیبا استفاده از ایده قاب بندی برای ترکیب دو تراز در نما که نهایتاً منجر به ایجاد حرکت حجمی و خرد شدن نما و رسیدن به مقیاس های انسانی بازتاب اشکال نما در فضا های داخلی نما در مقابل تابش

رتبه سوم اداری – تجاری:  آزمایشگاه رازی

ساماندهی و طرح مطلوب فضا های داخلی و ایجاد ساختار سه بعدی در آن، خلق فضای خلاقانه و جذاب در داخل بنا بوسیله ایده ایجاد وید مرکزی، تفکیک بخش منتهی به بخش زیر بنا و بخش منتهی به آسمان توسط جدا سازی مصالح و ایجاد قاب جدا کننده حجمی در نما

توضیح: نظر به اینکه دو طرح دوم و سوم ضمن داشتن جذابیت های نسبی کمبود هایی از نظر عملکرد و تعامل با فضای شهری و محیطی داشته اند هیچیک به عنوان رتبه اول شناخته نشده اند .

  پروژه اول تقدیر ویژه هیأت داوران: خانه تا

عدم تغییر تراکم کاربری قبلی و ساماندهی وضع موجود در جهت ارتقاء کیفی فضا ها، سعی در بکارگیری زبان واحد در طراحی کل و جزء بنا، توجه معمارانه به اجزاء بنا و طراحی جزئیات متنوع ساختمان

 پروژه دوم تقدیر ویژه هیأت داوران: دندانپزشکی هدایتی

طراحی در بستر وضع موجود و ارتقاء کیفیت فضایی از طریق استفاده از مصالح و رنگ مناسب

پروژه مورد تشویق هیأت داوران: کافه مرداب(مجموعه تکسازان)

به علت برخی ابتکارات و نوآوری ها مورد تشویق هیأت داوری قرار گرفت .


در بخش عمومی: در این بخش تعداد کار های ارسال شده محدود بودند و آثار ارسالی هیچکدام حائز دریافت جایزه و رتبه نشدند .