گزارش خطا

یازدهمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: معماری پاسخگو

The 11th Period of Mirmiran Award

معماری پاسخگو شامل تمامی اصول و مبادی معماریاست که توانایی فراهم آوردن پاسخی هوشمندانه به نیازهای کاربران را داشته باشد.

برگزیدگان:
برگزیده: اثر متقابل: طرح پیشنهادی برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)، طرح پیشنهادی ابراهیم روحی و مرتضی محمدی برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)، مجموعه پاسخگو: طرح پیشنهادی برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو) ، طرح پیشنهادی روح الله کاشی و مهدی امیری برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)، رد زمان بر فضایی با ابعاد بی نهایت: طرح پیشنهادی برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)، طرح پیشنهادی سحر قلیجی و بیژن خرمدل مهربان برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)، طرح پیشنهادی حامد علی عسکری و اسماء باقری برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)، طرح پیشنهادی امیرحسین مستوفی زاده برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)، طرح پیشنهادی صابر مجیدی و محمد خدابنده لو برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو) ، طرح پیشنهادی نیلوفر وجدی و همکاران برای یازدهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری پاسخگو)

شرح

فلسفه اصلی فناوری ساختمان های پاسخگو که بر اساس محوریت بخشیدن به نیازهای استفاده کنندگان پایه ریزی شده، بر این اساس شکل گرفته است که به درخواست های امروز و آینده پاسخی ساده و مناسب دهد. ضرورت بهره گرفتن از اخرین فناوری ها و نیز روش های پیشرفته ساخت و نتایج حاصل از آن مانند توانایی تولید انرژی های پاک با استانداردهای کیفی بالا استفاده می شود. بازخورد این موضوع در معماری امروز، شکل گرفتن نوعی از معماری است که همخوان با نیازهای اساسی و عالی انسان و در راستای الگوهای رفتاری و بهبود کیفیت های فضایی مورد نیاز او باشد؛ معماری که دربرگیرنده فرهنگ، اعتقادات و الگوهای رفتاری است. از این رو مسابقه معماری میرمیران در پی پاسخ به این پرسش است که ساختمان های امروزی با توجه به مفاهیم بنیادی، فرم ها و الگوهای اصیل و تجربه های غنی معماری و شهرسازی کهن این سرزمین به چه صورت طراحی و سازماندهی شوند تا بتوان علاوه بر بهره مندی از مزایای تکنولوژی و فناوری اطلاعات که جزئی جدانشدنی از هر جامعه ای در زمان کنونی است، این پدیده را تحت کنترل درآورد و ضمن جاری ساختن ساختارهای زندگی انسان در قالب یک فضا، معماری بیافریند که توانایی فراهم آوردن پاسخی هوشمندانه به همه نیازهای درونی وبرونی مخاطب خود را داشته باشد و ضمن هماهنگ شدن با فناوری های روز، به درخواست های امروز و اینده انسان پاسخ دهد.بنیاد معماری میرمیران با همکاری دانشگاه پارس و کرسی یونسکو در معماری(UNESCO Chair in Architecture) از کلیه معماران، طراحان، دانشجویان معماری و اندیشمندان که به موضوع این مسابقه علاقه مند می باشند، دعوت می نماید تا در این رقابت علمی و تخصصی که مبتنی بر اندیشه ای پویا در خصوص یک « معماری پاسخگو» است، شرکت نمایند.

همکاران آرکوما