دفتر مرکزی فانتونی

Fantoni Headquarter Office

گزارش خطا
معمار مسئول : سمانه قاسم‌پور، امیر قاسم‌پور
شرکت معماری : گروه معماران پوست سوم
نوع پروژه : داخلی

این پروژه با تعریف پنجره های پانوراما و گسترده در فضای داخلی دفتر، سعی در شکل گیری فضای شفاف داخلی و با پرداخت و طراحی فضای بام (تراس) سعی در تقویت ارتباط میان این دو فضا و گسترش عملکردهای داخل به خارج از پروژه داشته است. 

برچسب ها
برچسب ها :
تهران اداری - دولتی معماری جمهوری اسلامی دفتر دفتر مرکزی فانتونی طبقه آخر سمانه قاسم‌پور امیر قاسم‌پور گروه معماران پوست سوم جایزه معماری داخلی ایران دهمین جایزه معماری داخلی ایران

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

شرکت صادر نما

نظارت :

امیر قاسمپور

تیم اجرایی :

فرزین خسروطبع

رضا قره داغی

طراحی سازه :

حمید رجبی

مشاور تأسیسات الکتریکی :

حمید احمدبیگی

مشاور تأسیسات مکانیکی :

بهزاد نظری

اطلاعات کلی

سال : 1395/2017
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی، دفتر
مساحت پروژه : 180 مترمربع
آدرس : ایران، تهران، خیابان بهشتی، خیابان میرعماد

شرح

در طرح دفتر فانتونی افزایش کیفیت فضای کارکارمندان و بهره برداری از فضای بام برای دستیابی به این هدف ، مورد توجه قرار داشت. تعریف فضای گفتگو و تعامل برای مجموعه با در نظر داشتن قابلیت های پروژه امکانپذیر گشت. تعریف فضاهای سبز در بام نیز با توجه به چندین نکته صورت می گیرد، یکی در راستای تاکید بر ایده اصلی امتداد فضای داخل به خارج در تراز خط دید کاربران شکل می گیرد، دیگر اینکه به صورت نقاطی سبز در فضای باز تعریف می شود تا دید پیوسته ایی که از داخل دفتر به بام ایجاد گردیده، از بام به شهر امتداد یابد و در نهایت در بخش هایی از بام که دارای نور نامناسب و یا دید نامطلوب به اطراف می باشد، فضای سبز چون دیواره ایی کیفی به منظور کنترل عوامل نامطلوب عمل می نماید.

افزایش کیفیت فضاهای داخلی و خارجی با ترکیب با یکدیگر و تقویت کیفیت فضایی، نتیجه ایده اصلی حاکم بر پروژه طراحی دفتر اداری شرکت فانتونی است. یکی از راه های تقویت این ارتباط، امتداد خط دید کاربران پروژه و قرارگیری مجازی آنها در فضای بام است. در این راستا پروژه در مقطع تعریف می شود و با امتداد میز کارکنان به فضای باز و تعریف تراز فضای سبز در خط دید آنها بر ایده پروژه تاکید می گردد.

این پروژه با تعریف پنجره های پانوراما و گسترده در فضای داخلی دفتر، سعی در شکل گیری فضای شفاف داخلی و با پرداخت و طراحی فضای بام (تراس) سعی در تقویت ارتباط میان این دو فضا و گسترش عملکردهای داخل به خارج از پروژه داشته است. اساس ایده در طرح فضاهای داخلی پروژه تعریف فریم ها و تفکیک عملکردها با تاکید بر آنهاست . فریم هایی که به دو صورت حجمی و جداره ایی تعریف می شوند و در تعریف حجمی فضاهای میانی چون راهرو، اتاق انتظار و مانند این و در تعریف جداره ایی قاب بازشوها و دسترسی به فضاهای باز را را شکل می دهند.

بنای موجود پروژه، دارای یک قابلیت منحصر بود که توجه به این ویژگی و پرداخت آن یکی از الویت های طراحی قرار گرفت . قرارگیری پروژه در طبقه آخر ساختمان میرعماد و در اختیار داشتن فضای تراس و بام معادل فضای بسته و موقعیت ممتاز ساختمان به لحاظ همسایگی و مجاورت با فضاهای شهری (مصلای تهران ، پارک میرعماد) از ویژگی های خاص پروژه بود. این موقعیت قرارگیری ، حفظ دید و منظر شهری را برای همیشه تضمین می نمود. این فرصت مطلوب، نقطه شروع شکل گیری ایده گسترش و امتداد فضای داخلی به فضای باز خارجی و ارتباط فضای باز و بسته را سبب شد.

نورپردازی: گروه دایا - فلاست

شرکت سازنده: گروه آوانگارد

منابع اینترنتی :

https://www.archdaily.com

http://www.3rd-skin.com

همکاران آرکوما