ساختمان مسکونی خانه کوچک

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما / بهره بردار :

عباس جعفریان

نظارت :

مسیح فضیله

تیم اجرایی :

امین دردشتی نیا

طراحی سازه :

حسن فتحی

مشاور تأسیسات الکتریکی :

حسین آلوئی

مشاور تأسیسات مکانیکی :

عمادالدین زندیان

ارائه :

عفیفه زندیان

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، آپارتمانی
مساحت پروژه : 285 مترمربع
آدرس : ایران، اصفهان، خیابان هزارجریب
منابع اینترنتی :

https://www.archdaily.com

همکاران آرکوما