ساختمان اداری - استیجاری خرسند

Khorsand Office - Leasing Building

گزارش خطا

تیم پروژه

کارفرما | بهره‌بردار :

ابوالقاسم نبیان و شرکا

اطلاعات کلی

سال : 1387/2008
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
مساحت پروژه : 1500 مترمربع
آدرس : ایران
منابع اینترنتی :

http://shiftprocesspractice.ir