دفتر کار داوید اوشانا

David Oshana's Office

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : اداری - دولتی، دفتر
آدرس : ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان نوزدهم