مؤسسه زیست‌شناسی و بیوشیمی

Biology and Biochemistry Institute

گزارش خطا
معمار مسئول : جیمز فریزر استرلینگ
نوع پروژه : داخلی

جیمز استرلینگ سطح مقطع پروژهٔ «مؤسسه زیست‌شناسی و بیوشیمی» را به نیابت از شیب طبیعی دره در نظر گرفت و در حد فاصل‌های متناسب ورودی‌های متوالی را پیشنهاد داده بود.


برچسب ها
برچسب ها :
مؤسسه زیست‌شناسی و بیوشیمی جیمز استرلینگ

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1357/1978
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : اداری - دولتی، مؤسسه
آدرس : ایران، تهران

شرح

ساختمانهای خطی مشرف به سه باغ مرکزی بودند و سلسله مراتب دسترسی تمام بناها در زون‌های موازی با سایت ساماندهی شده بود. دسترسی بنا از جاده‌ای در امتداد لبهٔ بالایی سایت و همگام با شیب جانمایی شده بود و مخاطبان با سایه‌های درختانی موازی که یادآور باغ‌های ایرانی‌ست در مسیرهای شیب‌دار به حیاط‌ها هدایت می‌شدند.