مجموعه گردشگری و رستورانی باکویه

Bakuya Restaurant Complex

گزارش خطا

گالری

تیم پروژه

عکاس : امیر علی غفاری، آرش خواجه اختران

اطلاعات کلی

سال : 1398/2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : رستوران، تفریحی - گردشگری
آدرس : ایران، فارس، شیراز