دبستان زنده‌یاد شهاب‌الدین خسروانی و هاشم خسروانی

Shahabeddin & Hashem Khosravani School

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1398/2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : آموزشی، مدرسه
آدرس : ایران

همکاران آرکوما