ساختمان مرکزی مجموعه آجر کهن سرام

Kohan Ceram Brick Headquarter

گزارش خطا

گالری

تیم پروژه

اطلاعات کلی

سال : 1396-1398/2017-2019
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
آدرس : ایران، تهران، بزرگراه ستاری

همکاران آرکوما