ساختمان آتلیه طراحی معاصر

CDA Building

گزارش خطا
معمار مسئول : امین (محمد علی) عسلی
شرکت معماری : آتلیه طراحی معاصر
نوع پروژه : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
اداری - دولتی فارس شیراز معماری جمهوری اسلامی محمدعلی (امین) عسلی آتلیه طراحی معاصر

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1379/2000
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : اداری - دولتی
مساحت پروژه : 3700 مترمربع
آدرس : ایران، فارس، شیراز

همکاران آرکوما