طرح پیشنهادی جواد حاتمی برای مسابقه طرح تئاتر اصفهان

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : تئاتر
آدرس : ایران، اصفهان

شرح

این طرح رتبه ی سوم مسابقه ی طرح تئاتر اصفهان را کسب نمود.

همکاران آرکوما