پمپ بنزینی در تهران

Gas Station in Tehran

گزارش خطا

تیم پروژه

اطلاعات کلی

سال : 1353/1974
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : خدمات شهری - عمومی
آدرس : ایران، تهران

دیگر پروژه های معمار

منابع اینترنتی :

www.irajyaminesfandiary.com