ساختمان مسکونی خیابان وزرا

Vozara Residential Building

گزارش خطا
معمار مسئول : لئون بابایان
نوع پروژه : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
تهران مسکونی لئون بابایان

تیم پروژه

اطلاعات کلی

دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : مسکونی
آدرس : ایران، تهران، خیابان وزرا، نبش خیابان چهارم و ششم

همکاران آرکوما