ساختمان الحاقی دنیلز دانشگاه تورنتو

Daniels Building at University of Toronto

گزارش خطا
معمار مسئول : نادر تهرانی، کاترین فاکنر
شرکت معماری : دفتر معماری نادا
مدیر پروژه :

ریچارد لی، تام برسفورد

نوع پروژه : خارجی
برچسب ها
برچسب ها :
آموزشی دانشگاه معماری جمهوری اسلامی دفتر معماری نادا نادر تهرانی کانادا

تیم پروژه

طراحی سازه :

شرکت اینتوتیو، شرکت ای.ام کاندراس و همکاران

مشاور تأسیسات الکتریکی :

شرکت بین‌المللی مولوی بنانی

مشاور تأسیسات مکانیکی :

شرکت میچل

همکاران پروژه :

جان هوزر، امین تاج، تیم وانگ، آلدا بلک، مارتا گوئرا، جیمز یوریچویچ، پارک مک‌داول، دین اسمسن، لورا ویلیامز، پیتر اسپرولز، نورا ال مسلم، تامی تنگ، وزلی هیات، جان مارس، مازیار کهالی، متیو وکسمن، لوئیزل زایاس_ شرکت معماری آدامسون

اطلاعات کلی

سال : 1397/2018
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : آموزشی، دانشگاه
آدرس : کانادا ، 1 Spadina Crescent, 1 Spadina Crescent, Toronto, ON M5S 2J5
منابع اینترنتی :

http://www.nadaaa.com

https://www.archdaily.com

همکاران آرکوما